PROJEKTY

KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ

ŠKOLNÍ ROK  2023-2024 

Vánoční dílnička pro rodiče s dětmi

Dne 21.11. 2023 Motýlková třída pořádala vánoční dílnu pro rodiče a děti, kde si ozdobili perníkový svícínek.

V pondělí 22.ledna 2024 se 7 předškoláků z Motýlkové třídy zúčastnilo v rámci spolupráce škol projektu ,,Škola pro všechny". V rámci projektového dne pro děti z MŠ byla prezentována jedna vyučovací hodina v učebně fyziky a chemie a jedna vyučovací hodina v učebně jazykové. Praktické ukázky nás bavily a do všech činností jsme se mohli zapojit. 

Také 4 děti z Beruškové třídy se dne  6.5. zúčastnily tohoto projektu. Vše se dětem velice líbilo.

   Školní rok 2022 - 2023

Masopust v naší MŠ

Rej různých postav a zvířátek zaplnil náměstí a společně s paní starostkou jsme zahájili masopust v Opočně.


Projekt spolupráce se základní školou v Opočně

Jedním z našich dlouhodobých projektů je spolupráce s místní základní školou. Děti ze Základní školy Opočno k nám přišly 30. 1. 2023 zahrát divadelní představení a potěšit tak mladší kamarády.


Mezinárodní den nevidomých v MŠ

Naše opočenská mateřinka se v letošním roce zaměřila na několik významných dní, kterými jsme se rozhodli blíže zabývat a věnovat jim více pozornosti. Patří mezi ně i 13. listopad, který je jedním ze světových dní, věnovaných zraku. Tento den byl zvolen podle výročí narození Valentina Haüyho, francouzského odborníka na stará písma, který se rozhodl umožnit i nevidomým četbu textů rozeznáváním znaků pomocí hmatu. Smyslem těchto dní je osvěta veřejnosti, zaměřená na odlišnosti života lidí, potýkajících se s tak závažným hendikepem.

Proto jsme se v minulých dnech ve školce zabývali cíleně různými aktivitami, při kterých jsme si s dětmi mohli vyzkoušet, jaké to je nevidět a na chvilku si představit život bez možnosti vidění. To abychom pak dokázali s větší citlivostí k takovým lidem přistupovat a vhodně nabídnout pomocnou ruku. Byla to příležitost, jak si začít více vážit zraku, vjemů a smyslů, které máme, rozvíjet je a poznávat jejich prostřednictvím svět. Děti si se zakrytýma očima vyzkoušely různé aktivity, například pohybovat se prostorem s důvěrou v kamaráda, který je provází, poznávat předměty jen po hmatu, hledat je a sbírat, postavit komín, stavbu z kostek, nakreslit obrázek, vnímat bodové Braillovo písmo, poznávat předměty podle zvuku a kamarády podle hlasu, písničku podle melodie, také jít za hlasem, jako když se za noci v černém lese hledá Jeníček s Mařenkou. Velmi zajímavou zkušenost a zážitek děti získaly při svačince, kdy se celkem úspěšně pokoušely namazat si marmeládu na piškoty a trefit se do pusy. I z výtvarných aktivit vzešly celkem zajímavé lepené obrázky, na které bude při výstavě umožněno sahat.

"Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě." Antoine de Saint Exupéry

"Laskavost je jazyk, který neslyšící slyší a nevidomí vidí." Mark Twain

"Budeme-li pozorní, všímaví a laskaví, bude nám spolu dobře." Veronika Rejzková


 Mezinárodní den úsměvu

Úsměv je nebe, pod nímž vše kvete. - Jean Paul

Chceme Vás informovat o dění v naší mateřské škole. Tento školní rok se zaměříme mimo jiné na některé mezinárodní dny. Například Mezinárodní den nevidomých, Světový den zdraví, Světový den mateřského jazyka.... Mezinárodní den úsměvu, kterým jsme začali, připadl na 5. října. Rodiče jsme o tomto usměvavém dni informovali pomocí plakátků. Každá třída k tomuto dni přistoupila jinak, ale všichni se zapojili a užili si nabízené aktivity. Ve spolupráci s rodiči, dětmi i s učitelkami jsme vytvořili krásné výrobky, nafotili veselé fotografie a někteří přidali do sbírky i citát. Všem třídám se tento den velmi vydařil.

V tomto duchu bychom chtěli i nadále pokračovat a na další projektové dny se těšíme. Nejbližším projektovým dnem je listopadový Mezinárodní den nevidomých . Ale o tom zase příště.

O aktivitách které proběhnou vás budeme opět informovat. Na konci školního roku máme v plánu vytvořit výstavku všech výrobků a výstupů z projektových dnů .

S přáním krásného dne paní učitelka Johana Citová.


Řemeslné dny v MŠ


Světový den mytí rukou


Projektový den - Stavitel města


Velikonoční hra   -  Velikonočník


Projekt ZOO - výzva Lili pro ostatní

Lili nás poprosila o podporu, proto zveřejňujeme její výzvu.

Odkaz na její příběh na fb https://www.facebook.com/1804813151/posts/10215745357985995/?d=nProjekt Betlém 2020


Galerie pod širým nebem


Škola v pohybu


Masopust 2020