ZAMĚSTNANCI MŠ

NAŠI PEDAGOGIȡTÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Kubalová Hana  

ředitelka MŠ, 5. třída Včeličky

+ 420 739 455 230

info@ms-opocno.cz

Jitka Čtvrtečková Dis.

5. třída Včeličky


Renata Serbousková 

4. třída Motýlci

Anna Bucharová 

4. třída Motýlci

Bc. Vendula Novotná

3.třída Sluníčka


Jitka Jurášková Dis.    

3. třída Sluníčka

Mgr. Veronika Rejzková

2. třída Kytičky

Johana Citová

2. třída Kytičky

Eva Rathouská

1. třída Berušky

Eliška Chrtková

1. třída Berušky

Martina Přibylová

1. třída Berušky, zástupce ředitelky MŠ

Veronika Matoulková

asistent pedagoga


NAŠI NEPEDAGOGIȡTÍ PRACOVNÍCI

Natálie Hořejšová

školní asistent, 5. třída Včeličky

Dagmar Gotwaldová

vedoucí školní jídelny a účetní

Jana Kratochvílová

hlavní kuchařka

Iveta Kupková

kuchařka

Yveta Karlíčková

školnice

Monika Stachová

uklízečka

Inna Tyshchenko

uklízečka