MATEŘSKÁ ŠKOLA OPOČNO

Jana Pitry 654, 517 73

Máme ty nejlepší pedagogy, 36 let se starají o Vaše děti.

Mateřská škola Opočno byla otevřena 1.9.1986. Mateřská škola se skládá z komplexu tří budov, škola má přiměřené prostory, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadná a bezpečná.

Kapacita mateřské školy je 130 dětí, které jsou rozděleny do 5 tříd. V naší MŠ pracuje 18 stálých zaměstnanců a jeden zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti.

Již 11 rokem jsme školou zařazenou v Síti škol podporujících zdraví.

AKTUALITY


Nové číslo časopisu Střípky

Dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 odst. 2 bude v průběhu vánočních svátků přerušen provoz mateřské školy od 27.12. 2022 do 30.12.2022 (4 pracovní dny).

V pondělí 28.11.2022 se koná od 15,15 hodin ve Včeličkové třídě pracovní dílnička pro rodiče s dětmi. Přijďte, jste srdečně vítáni. Více info v šatnách dětí.