MATEŘSKÁ ŠKOLA OPOČNO

Jana Pitry 654, 517 73

Máme ty nejlepší pedagogy, 36 let se starají o Vaše děti.

Mateřská škola Opočno byla otevřena 1.9.1986. Mateřská škola se skládá z komplexu tří budov, škola má přiměřené prostory, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadná a bezpečná.

Kapacita mateřské školy je 130 dětí, které jsou rozděleny do 5 tříd. V naší MŠ pracuje 18 stálých zaměstnanců a jeden zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti.

Již 13 rokem jsme školou zařazenou v Síti škol podporujících zdraví.
AKTUALITY VE ŠKOLCE

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024-2025

Uzavření Mateřské školy o letních prázdninách 2024


Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024-2025

Co potřebuje dítě do MŠ?


Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy:

 • nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny
 • umýt si ruce
 • samostatně používat ručník
 • samostatně používat WC (nepoužívat nočník), kluci zvedat prkýnko, vždy spláchnout, s utřením pomůžeme
 • umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky
 • aktivně hlásit své potřeby !
 • nepoužívat v MŠ dudlík ani při usínání !
 • samostatně jíst a pít (nekrmte dítě, dítě učte u jídla sedět u stolu, učte ho jíst lžící, popř. už i příborem – nebojte se nepořádku, který vás asi ze začátku nemine, nedávejte mu pít z dudlíku nebo dětského hrnečku s "násoskou")
 • při obědě jíst nejen polévku, ale i hlavní jídlo
 • umět ukusovat z ½ krajíčku chleba včetně kůrky – nekrájet na dílky
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina, ovoce, maso, přílohy)
 • mělo by zvládat déletrvající chůzi – nevozte dítě v kočárku
 • umět být chvíli sám bez svých blízkých
 • přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí
 • umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit, poděkovat, pozdravit…)
 • umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno
 • umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností
 • umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci
 • reagovat na pokyny dospělého a reagovat na své jméno !
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko ,boty, bačkory (vše prosím určitě podepište, děkujeme)
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka, botník, místo na ručník a hřebínek
 • umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí
 • udělat si "hromádku" ze svého oblečení (před spinkáním, po příchodu ze zahrady…)
 • obout a vyzout boty, bačkory
 • orientovat se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
 • reprodukovat krátké písničky a říkanky, popsat jednoduše obrázek