ZAMĚSTNANCI

Sem vložte podnadpis

Pedagogové

Citová Johana

Bendzová Ilona

Čtvrtečková Jitka DiS - mateřská dovolená

Gabrielová Anna

Bc. Novotná Vendula

Přibylová Martina

Rathouská Eva

Mgr. Rejzková Veronika

Serbousková Renata

 Mgr. Kubalová Hana

Kuchařová Livie DiS- zástup

Nepedagogové

Bucharová Anna

Cardová Hana

Karlíčková Yveta

Gottwaldová Dagmar

Jánošová Veronika

Kratochvílová Jana

Kupková Iveta

Šnajdrová Marcela