ZAMĚSTNANCI

Pedagogové

Citová Johana

Bauer Martina

Čtvrtečková Jitka DiS - mateřská dovolená

Gabrielová Anna

Bc. Novotná Vendula

Přibylová Martina

Rathouská Eva

Mgr. Rejzková Veronika

Serbousková Renata

 Mgr. Kubalová Hana

Bucharová Anna

Matoulolková Veronika -pg. asistent

Nepedagogové

Stachová Monika

Cardová Hana

Karlíčková Yveta

Gottwaldová Dagmar

Kratochvílová Jana

Kupková Iveta

Hořejšová Natálie -školní asistent